بیست و پنجمین دوره آزمون تخصصی داروسازی (PhD)
سال 1392
 
پذیرفته شدگان گرامی می توانند برای اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام، از ابتدای شهریور ماه سالجاری به سایت اینترنتی یا اداره آموزش دانشگاه محل پذیرش خود مراجعه فرمایند.

کارنامه نهایی و پاسخنامه آزمون کتبی در نیمه دوم مردادماه سالجاری از طریق همین سایت قابل دریافت خواهد بود.

Cannot open database "Drug_phd_92_25" requested by the login. The login failed. Login failed for user 'DrugPhd9225WebUser'.